Om

Skördefest & Miljödagar

Bakgrund

 

Skördefest-och Miljödagarna arrangeras som vanligt av Fyrkantens Miljö-och Utbildningskonsult HB.

 

Vi har varit med som arrangör sedan starten för 20 år sedan. Förutom detta arrangemang har vi genom åren även sysslat med utbildningsverksamhet inom miljöområdet t.ex. miljöutbildning för företag och organisationer.

Grunden för vårt engagemang är vår insikt om att dagens samhälle inte är långsiktigt hållbart.

 

Vi har inte idag ett kretsloppssamhälle varför alla måste hjälpa till att vrida om samhällsutvecklingen så att vi får en långsiktigt hållbar utveckling. Gör vi inte det så kommer vi att slå undan fötterna för kommande generationer.

 

Genom att välja närproducerade och miljövänliga varor kan varje konsument bidra till minskad miljöförstörning genom att transporterna minskar. Dessutom bidrar man samtidigt till att skapa arbetstillfällen i vår egen region. Saken blir ju Inte heller sämre av att de närproducerade produkterna ofta smakar bättre.

Ekologiskt - för ett hållbart samhälle