Bokningsformulär

Skördefest & Miljödagar

Bokningsformulär

Bokningsformulär

Använd detta formulär när Ni gör Er bokning.
Efter att ni gjort Er bokning kommer Ni att få en bokningsbekräftelse inom några dagar.
OBS! Utomhusplats innebär en anvisad utomhusplats på 3x3 m.
För livsmedelsverksamhet erfordras tillstånd. Utställare ansvarar själva för att erforderliga tillstånd finns. Ansökan görs hos kommunens miljökontor.

Alla utställare får i utställarförteckningen utöver Företagsnamn/Organisation och platsnummer en extra rad för att ange typ av varor eller motsvarande.
För detta debiteras en grundavgift på 200 exkl. moms. Grundavgiften finansierar den extra kostnaden till Norrbottens Media. Vid annonsering i temabilagan dras grundavgiften på 200 kr bort från annonskostnaden genom Norrbottens Medias försorg.

Alla priser är exkl. moms

Tack för Er bokning!

OBS! Bokning är bindande och kan ej avbokas.


Den naturliga mötesplatsen för miljö, hälsa och hantverk

Ekologiskt - för ett hållbart samhälle